Selasa, 23 Februari 2010

Contoh Folio BM (2009)

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN TUGASAN FOLIO
Mata pelajaran BAHASA MALAYSIA TAHUN 6/2009


TAJUK TUGASAN : PERIBAHAHASA, KATA BANYAK MAKNA ,ULASAN & SAJAK

Bahagian Kandungan Contoh Tempoh pelaksanaan Tanda Tangan
Pendahuluan/
Kandungan *Nama sekolah
*Tajuk
*Kelas
*Guru
6 Mei 2009

Bahagian A

Perumpamaan
Senaraikan 30 kata perumpamaan berserta dengan maksudnya sekali.

Contoh:
Bagai anjing dengan kucing – Sentiasa wujud pertengkaran /pertelingkahan setiap kali bertemu.


7-10 Mei 2009

Bahagian B

Kosa kata banyak makna
Senaraikan 20 kosa kata banyak makna serta bina beberapa ayat bagi membezakan penggunaannya.
(sekurang-kurangnya 2 ayat) Contoh: lebat
1. Hujan lebat mengakibatkan banjir kilat berlaku di Cheras.
2. Pokok rambuatan itu berbuah lebat.
3. Penyanyi itu lebat dihujani pertanyaan kerana kejayaannya mencipta nama di luar Negara.

10-12 Mei 2009

Bahagian C

Kata kerja
Bina 10 ayat yang sesuai dengan menggunakan
kata kerja yang dipilih.
Contoh : Menanam
Pak Mat menanam sebaris pokok pisang di kebunnya.
(Murid perlu membina ayat majmuk)


13-16 Mei 2009

Bahagian D

Memetik pengajaran Baca sebuah buku cerita ( Bahasa Malaysia), tuliskan pengajaran atau nilai yang kamu perolehi
*Nyatakan tajuk, pengarang penerbit dan bilangan muka surat.
- Pengajaran/ nilai yang boleh diteladani
17-19 Mei 2009

Bahagian E

Sajak Hasilkan sebuah sajak yang bertemakan nasihat/harapan/impian
Sajak tidak boleh diciplak daripada mana-mana sumber
20-21 Mei 2009

PENUTUP • Kesimpulan
• Penghargaan
22 Mei 2009

• HASIL KERJA PERLU DITAIP DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER DAN SERAHKAN KEPADA GURU MATA PELAJARAN
• SEBAHAGIAN HASIL KERJA YANG TELAH DISIAPKAN BOLEH DIHANTAR LEBIH AWAL UNTUK SEMAKAN.
• TARIKH AKHIR FOLIO : 25 MEI 200 9 (HANTARAN AWAL AMAT DIALU-ALUKAN)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan